Česky - Deutsch - English

NĚMČINA V PRAZE
S RODILÝM MLUVČÍM

Německá konverzace
NĚMECKÁ KONVERZACE
Obchodní němčina
OBCHODNÍ NĚMČINA
Němčina pro lékaře
NĚMČINA PRO LÉKAŘE
Němčina pro děti
NĚMČINA PRO DĚTI
Učitel němčiny

PŘEDSTAVUJI SE

REFERENCE
CENY
KONTAKT


Matthias Trabandt


Němčina pro lékaře, zdravotní sestry a další pracovníky ve zdravotnictví

Cílem kurzu je zlepšit Vaše aktivní znalosti němčiny a úspěšně je začlenit do vaší každodenní pracovní praxe. Dùraz je kladen na komunikaci s pacienty, kolegy a nadřízenými.

Připravím vás pro tyto typické situace:

  • Dialog s pacienty, konzultace a anamneze
  • Vizity v nemocnici
  • Příprava na přijímací pohovor, sebeprezentace, seznámení s kolegy

Jazykový obsah:

  • Slovní spojení typické pro nemocniční prostředí a pro prostředí lékařské ordinace
  • Odborná slovní zásoba pro váš obor
  • Gramatická pravidla v tematických souvislostech
  • Na základě Vašeho přání mohou být do výuky začleněna i písemná cvičení, např. psaní lékařských zpráv

Metodika:

  • Interaktivní, prakticky orientovaná výuka se zaměřením zejména na konverzaci
  • Využití výukových materiálu se specifickým zaměřením na potřeby pracovníku ve zdravotnictví
  • Výslovnost, přízvuk ve slovech a intonace vět vedoucí k lepšímu porozumění

Jazykovou výuku pro pracovníky ve zdravotnictví nabízím na základě svých odborných znalostí v této oblasti. V rámci svého studia logopedie, praxe v terapeutickém centru a stáže v neurologickém rehabilitačním centru jsem se také seznámil se základy rùzných odvětví medicíny. Informace o mých zkušenostech naleznete v sekci "Představuji se".

Kontaktujte mě teï a informujte se o nejvhodnějších možnostech studia němčiny pro Vás »