Česky - Deutsch - English

NĚMČINA V PRAZE
S RODILÝM MLUVČÍM

Německá konverzace
NĚMECKÁ KONVERZACE
Obchodní němčina
OBCHODNÍ NĚMČINA
Němčina pro lékaře
NĚMČINA PRO LÉKAŘE
Němčina pro děti
NĚMČINA PRO DĚTI
Učitel němčiny

PŘEDSTAVUJI SE

REFERENCE
CENY
KONTAKT


Matthias Trabandt


Plánujete výlet do německého prostředí nebo si chcete zdokonalit Vaše německé jazykové znalosti? Plnohodnotně Vás připravím na situace v německy mluvícím prostředí.

  • Konverzace a hraní rolí se zaměřením na specifická témata
  • Rozšíření aktivní slovní zásoby
  • Praktické použítí gramatických jevů a nepřímé metody oprav
  • Zlepšení výslovnosti, přízvuku ve slovech a intonace vět
  • Psaná komunikace může být na vyžádání součástí lekcí

Lekce probíhají v mé kancelári na Vinohradech anebo u Vás doma. Kromě individuálních lekcí nabízím také výuku pro malé skupiny 2-3 studentů. Proč se neučit spolu s kamarády nebo partnerem / partnerkou?

Kontaktujte mě teï a informujte se o nejvhodnějších možnostech studia němčiny pro Vás »

 

Příklad 1:
Michal studovat němčinu když byl mladší, teï jí ale aktivně vůbec nepoužívá. Hledá možnosti jak zůstat s jazykem v pravidelním kontaktu, udržovat své znalosti a také se naučit něco nového. Budeme se setkávat jednou za 1-2 týdny dle Michalových možností. Lekce budou postaveny na výběru aktuálních zpráv z německy mluvících zemí, ne informacích o německé kultuře, literatuře a historie, dle Michalových zájmů.

Příklad 2:
Jana se chystá na studijní pobyt v Rakousku. Na univerzitě bude navštěvovat všechny kurzy v němčine a chce mít také možnost lépe se seznámit s místními studenty. I když německy rozumí velmi dobře, potřebuje získat větší jistotu když mluví. Kromě toho chce zlepšit také své psaní. Lekce proto naplánujeme dvakrát týdně a budeme se zaměřovat na očekávané situace v univerzitním prostředí. Lekce budou zahrnovat jak výrazy pro každodenné použití, tak i odborné termíny z její studijního oboru.